E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Diagnosis and Differential Diagnosis in Behcet’s Disease [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 87-91

Diagnosis and Differential Diagnosis in Behcet’s Disease

Osman Köse

The diagnosis of Behcet’s disease is made on the basis of the criteria proposed by the International Study group for Behcet’s disease in 1990. According to the criteria, recurrent oral ulceration must be present as well as at least two of the following: Recurrent genital ulceration, eye lesions, skin lesions and a positive pathergy test. Acute/chronic oral ulcers and genital ulcers should be regarded in the differential diagnosis of Behcet’s disease. We discussed the details of different dermatologic diseases especially of prominent with oral and genital ulcers in this article.

Keywords: Behcet’s disease, oral aphthous ulcer, genital ulcer

Behçet Hastalığında Tanı ve Ayırıcı Tanı

Osman Köse
Gata, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Behçet hastalığının tanı kriterleri 1990 yılında Behçet hastalığı Uluslararası Çalışma Grubu tarafından saptanmıştır. Bu kriterlere göre, oral afta ek olarak genital ülser, üveit, deri lezyonları veya paterji testinden en az ikisi olmalıdır. Behçet Hastalığının ayırıcı tanısında akut/kronik oral ülserler ve genital ülserler göz önüne alınmalıdır. Bu makalede, özellikle oral ve genital ülserlerle birlikte olan farklı dermatolojik hastalıklar ayrıntılı tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, oral aftöz ülser, genital ülser

Osman Köse. Diagnosis and Differential Diagnosis in Behcet’s Disease. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 87-91

Corresponding Author: Osman Köse, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale