E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(3): 177-179

Vulvanın vestibüler papillomatozisi

İlknur Kıvanç Altunay1, Saliha Aslan1, Özlem Çam1, Adem Köşlü1, Tülay Başak2
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Klinikleri
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Klinikleri

Vulvanın vestibüler papilomları genellikle vestibüler mukozanın varyantları olarak düşünülmektedir. Ancak bu lezyonlar klinik olarak sıklıkla kondiloma aküminata olarak değerlendirilmektedir. Tablonun human papilloma virüsle (HPV) olan ilişkisi tartışmalı olmakla birlikte son çalışmalar bu ilişkinin çok zayıf hatta hiç olmadığını telkin etmektedir. Burada reprodüktif dönemde, evli bir kadın hasta sunulmakta ve toplumumuzda sıklığı hiç bilinmeyen bu antitenin tanı ve ayırıcı tanı özellikleri gözden geçirilmektedir. Olgumuz Türk dermatoloji literatüründeki ilk olgudur.


İlknur Kıvanç Altunay, Saliha Aslan, Özlem Çam, Adem Köşlü, Tülay Başak. Vulvanın vestibüler papillomatozisi. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(3): 177-179
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale