E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Herpes zoster case with extremity involvement after chickenpox infection in a healthy infant [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(3): 150-152 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2021.45381

Herpes zoster case with extremity involvement after chickenpox infection in a healthy infant

Gözde Emel Gökçek, Emine Çölgeçen
Yozgat Bozok University Faculty of Medicine, Department of Dematology, Yozgat, Turkey

Herpes zoster is a dermatomal condition characterized by painful vesiculopapules on an erythematous background, resulting from the reactivation of varicella-zoster virus (VZV) hidden in the dorsal root ganglia. Although it is more common in older and immunosuppressed people, it can be seen at any age. It very rarely occurs in the infantile period, and in healthy infants, herpes zoster usually develops after intrauterine exposure to the virus. Herein, we present the case of a 12-month-old girl who developed a rare form of herpes zoster on the extremities after postnatal VZV exposure.

Keywords: Herpes zoster, infant, chickenpox

Sağlıklı bir infantta suçiçeği enfeksiyonu sonrası gelişen ekstremite tutulumlu herpes zoster olgusu

Gözde Emel Gökçek, Emine Çölgeçen
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye

Herpes zoster, dorsal kök gangliyonlarında saklı kalan varicella-zoster virüsünün (VZV) reaktivasyonu sonucu oluşan, dermatomal tutulum gösteren, eritemli zeminde, ağrılı vezikülopapüllerle karakterize bir hastalıktır. İleri yaştaki ve immünosüprese kişilerde daha sık karşılaşılmakla birlikte her yaşta görülebilir. İnfantil dönemde ise çok nadirdir ve sağlıklı infantlarda genellikle virüse intrauterin maruziyet sonrası herpes zoster kliniği gelişir. Bu yazıda, postnatal VZV maruziyeti sonrası, nadir bir tutulum şekli olan ekstremite yerleşimli herpes zoster tablosu olan 12 aylık bir kız çocuğu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Herpes zoster, infant, suçiçeği

Gözde Emel Gökçek, Emine Çölgeçen. Herpes zoster case with extremity involvement after chickenpox infection in a healthy infant. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(3): 150-152

Corresponding Author: Gözde Emel Gökçek, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale