E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Successful treatment of Mycobacterium chelonae skin infection in a patient on long-term immunosuppressive therapy for myasthenia gravis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(1): 51-53 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2020.45549

Successful treatment of Mycobacterium chelonae skin infection in a patient on long-term immunosuppressive therapy for myasthenia gravis

Işıl Göğem İmren1, Esra Kıratlı Nalbant2, Nermin Karaosmanoğlu2, Ömer Kutlu3, Çağrı Turan4, Pınar Celepli5, Hatice Meral Ekşioğlu2
1Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Denizli, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Ankara Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, Ankara, Turkey
3Uşak University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Uşak, Turkey
4Erzurum Regional Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, Erzurum, Turkey
5University of Health Sciences Turkey, Ankara Training and Research Hospital, Clinic of Pathology, Ankara, Turkey

Keywords: Mycobacterium chelonae, non-tuberculous mycobacteria, myasthenia gravis, immunosuppression

Myastenia gravis nedeniyle uzun süre immünosüpresif tedavi alan hastada gelişen Mycobacterium chelonae deri enfeksiyonunun başarılı tedavisi

Işıl Göğem İmren1, Esra Kıratlı Nalbant2, Nermin Karaosmanoğlu2, Ömer Kutlu3, Çağrı Turan4, Pınar Celepli5, Hatice Meral Ekşioğlu2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Denizli, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
3Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Uşak
4Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erzurum, Turkiye
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: Mycobacterium chelonae, non-tüberküloz mikobakteriler, myasthenia gravis, immünosüpresyon

Işıl Göğem İmren, Esra Kıratlı Nalbant, Nermin Karaosmanoğlu, Ömer Kutlu, Çağrı Turan, Pınar Celepli, Hatice Meral Ekşioğlu. Successful treatment of Mycobacterium chelonae skin infection in a patient on long-term immunosuppressive therapy for myasthenia gravis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(1): 51-53

Corresponding Author: Işıl Göğem İmren, Türkiye
LookUs & Online Makale