E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A case with Penile Mondor’s disease [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(4): 151-153 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2023.45656

A case with Penile Mondor’s disease

Hülya Cenk1, Gülbahar Saraç2, İrem Mantar Yanatma3
1Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Denizli, Türkiye
2Private Clinic, Department of Dermatology Malatya, Türkiye
3Fethiye State Hospital, Clinic of Dermatology, Muğla, Türkiye

Mondor’s disease (MD) is a rare disorder characterized by superficial thrombophlebitis or subcutaneous venous thrombosis. It is commonly seen on the anterior chest wall. Penile Mondor’s disease (PMD) is seen less frequently than thoracic MD and presents as an indurated cord-like lesion along the vein tract. A 47-year-old patient presented to our outpatient clinic with a complaint of a painless, indurated, and suddenonset lesion on the penis shaft that lasted for 15 days. He was using systemic steroids and antidiabetics for pemphigus and diabetes. He had a cord-like lesion along the penis shaft, becoming more prominent by stretching the skin. He was clinically diagnosed with PMD, regressing spontaneously after 1-week of sexual rest. He denied other triggering factors except for strenuous sexual activity. In this case, we think that diabetic angiopathy and the prothrombotic effect of steroids may have contributed to the development of PMD besides vigorous sexual activity. We found it valuable to share because of its rarity.

Keywords: Mondor’s disease, penile Mondor’s disease, diabetes, sexual activity, steroid treatment

Penil Mondor hastalığının izlendiği bir olgu

Hülya Cenk1, Gülbahar Saraç2, İrem Mantar Yanatma3
1Pamukkale Üniversitesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2Özel Klinik, Dermatoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
3Fethiye Devlet Hastanesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye

Mondor hastalığı (MH) yüzeyel trombofilebit ya da subkutanöz venlerin trombozu ile karakterize nadir bir hastalıktır. Genellikle ön göğüs duvarında görülmektedir. Penil Mondor hastalığı (PMH), torasik MH ile karşılaştırıldığında çok daha nadir görülmekle birlikte venin uzanımı boyunca endure kord benzeri bir lezyon olarak izlenir. Kırk yedi yaşında erkek hasta, peniste, 15 gündür ağrısız, sert, ani başlangıçlı bir değişiklik nedeni ile başvurdu. Pemfigus vulgaris ve diyabet nedeniyle, düşük doz sistemik steroid ve oral antidiyabetik kullanmaktaydı. Penis şaftında, deri çekildiğinde daha da belirginleşen kord benzeri longitudinal uzanımlı bir lezyon mevcuttu. Klinik olarak PMD tanısı alan hasta, yoğun seksüel aktivite dışında tetikleyici ek bir faktör tanımlamadı. Bir haftalık seksüel aktivite kısıtlanması sonrası şikayetleri geriledi. Bu olguda, yoğun seksüel aktivitenin yanında, diyabetik anjiyopati ve steroid tedavisine bağlı protrombotik etkinin de PMH’nin gelişimine katkıda bulunmuş olabileceğini düşünmekteyiz. Nadir görülmesi nedeni ile, PMH tanısı alan bu olgu paylaşıma değer bulundu.

Anahtar Kelimeler: Mondor hastalığı, penil Mondor hastalığı, diyabet, seksüel aktivite, steroid tedavisi

Hülya Cenk, Gülbahar Saraç, İrem Mantar Yanatma. A case with Penile Mondor’s disease. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(4): 151-153

Corresponding Author: Hülya Cenk, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale