E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Approach to the Patients with Psychocutaneous Disease [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(1): 57 | DOI: 10.4274/turkderm.44.s57

Approach to the Patients with Psychocutaneous Disease

Ertuğrul H. Aydemir


Psikokutan Dermatozlu Hastaya Yaklaşım

Ertuğrul H. Aydemir
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye


Ertuğrul H. Aydemir. Approach to the Patients with Psychocutaneous Disease. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(1): 57

Corresponding Author: Ertuğrul H. Aydemir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale