E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The efficiency of rifampicin and clindamycin treatment in a case of tufted folliculitis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(1): 30-32

The efficiency of rifampicin and clindamycin treatment in a case of tufted folliculitis

Rafet Koca1, Nilgün Solak Tekin1, Sibel Yenidünya2, Saniye Çınar1, H. Cevdet Altınyazar1
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji, Zonguldak, Turkey
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Zonguldak, Turkey

Tufted folliculitis (TF) is a rare, recurrent, chronic and progressive suppurative disease of the scalp of unknown etiology. The disease is characterized by presence of 8-15 hairs emerging from a single follicular opening. The physiopathology of TF remains unknown. It probably represents an advanced stage of follicular damage common to several different forms of scarring alopecia. A 31-year-old white man presented to our clinic with a four-year history of tender, suppurating lesions on the scalp and patchy hair loss. The diagnosis was made as TF and the patient was treated with 600mg/day rifampicin and 600mg/day clindamycin for 8 weeks. In the follow up of the patient, it was observed that lesions did not recur and terminal hair distribution in the follicles began to return to normal arrangement. We report this case as TF is a rarely encountered disease and it is difficult to be treated.

Keywords: Tufted folliculitis, rifampicin, clindamycin, treatment

Tufted Follikülit Olgusunda Rifampisin ve Klindamisin Tedavisinin Etkinliği

Rafet Koca1, Nilgün Solak Tekin1, Sibel Yenidünya2, Saniye Çınar1, H. Cevdet Altınyazar1
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Zonguldak
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Zonguldak

Tufted folikülit (TF), saçlı derinin nadir görülen ve sebebi bilinmeyen, kronik, ilerleyici, süpüratif bir hastalığıdır. Hastalık 8-15 adet terminal kılın tek bir follikül ağzından çıkışı ile karakterizedir. TF'in fizyopatolojisi tam olarak açıklanamamıştır. Skar oluşumuna neden olan çeşitli saç hastalıklarında görülen folliküler hasarın ilerlemiş evresinde oluşabileceği düşünülmektedir. Otuz bir yaşında beyaz erkek olgu polikliniğimize oksipital bölgede 4 yıldır devam eden hassasiyet, pürülan akıntı ve saç dökülmesi şikayetleri ile başvurdu. Tufted follikülit tanısı konulan olguya 8 hafta süreyle 600 mg/gün rifampisin ve 600 mg/gün klindamisin kombinasyonu verilerek tedavi edildi. Yapılan kontrol muayenelerinde lezyonların tekrarlamadığı ve foliküllerdeki terminal kıl dağılımının normal düzene girmeye başladığı gözlendi. TF'in nadir gözlenmesi ve özellikle tedavisini zorluğu nedeni ile olgunun sunulması uygun görüldü.

Anahtar Kelimeler: Tufted follikülit, rifampisin, klindamisin, tedavi

Rafet Koca, Nilgün Solak Tekin, Sibel Yenidünya, Saniye Çınar, H. Cevdet Altınyazar. The efficiency of rifampicin and clindamycin treatment in a case of tufted folliculitis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(1): 30-32

Corresponding Author: Rafet Koca, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale