E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(4): 239-241

Diskeratozis konjenita (Türk Dermatoloji Literatüründe retrospektif bir çalışma)

Osman Köse1, Bülent Taştan1, Zafer Kurumlu1, Ali Rıza Gür1
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Diskeratozis konjenita, deri, muköz membran ve kemik iliği tutulumu gösterebilen ender görülen genetik geçişli bir hastalıktır. Çoğu olgu X' e bağlı geçiş özelliği gösterse de otozomal ve resesif formlar da bildirilmiştir. Bu makalede, yeni bir olgu sunulmuş ve Türk dermatoloji literatüründeki tüm olgular da gözden geçirilmiştir.


Osman Köse, Bülent Taştan, Zafer Kurumlu, Ali Rıza Gür. Diskeratozis konjenita (Türk Dermatoloji Literatüründe retrospektif bir çalışma). Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(4): 239-241
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale