E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Palmar Erythema [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(2): 39-46

Palmar Erythema

Sadiye Kuş1, Tülin Ergun2
1Acıbadem Hastanesi Deri Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Turkey
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey

Palmar erythema is a clinical sign presenting with symetrical erythema of both palms. It is usually asymptomatic and may seldom be seen in healthy individuals. Systemic diseases, drugs, chemicals, neoplasms and infections may play a role in the etiology. We prepared this review on palmar erythema, an issue which we believe is usually clinically underestimated, in order to view associated pathologies, to describe different forms and to be a guide in patient assessment.

Keywords: Palmar erythema, drug eruption, infection

Palmar Eritem

Sadiye Kuş1, Tülin Ergun2
1Acıbadem Hastanesi Deri Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Palmar eritem avuç içlerinde simetrik yerleşimli kızarıklıkla kendisini gösteren bir durumdur. Çok farklı nedenlerle ortaya çıkabilen ve sık görülen bir durumdur. Çoğu kez asemptomatik olarak seyreder ve zaman zaman sağlıklı bireylerde de yapısal bir özellik olarak görülebilir. Etyolojisinde sistemik hastalıklar, ilaçlar, kimyasallar, neoplaziler, infeksiyonlar rol oynamaktadır. Çoğu kez göz ardı edildiğini düşündüğümüz palmar eritemin eşlik ettiği patolojilerin gözden geçirilmesi, değişik formlarının tanımlanabilmesi ve bu yakınmayla başvuran hastalara yaklaşımda rehber olabilmesi amacıyla bu derleme hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Palmar eritem, ilaç reaksiyonu, infeksiyon

Sadiye Kuş, Tülin Ergun. Palmar Erythema. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(2): 39-46

Corresponding Author: Sadiye Kuş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale