E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Physiologic Skin Changes in Pregnancy [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(1): 13-15

Physiologic Skin Changes in Pregnancy

Ertan Yılmaz
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Antalya, Turkey

The dermatoses of pregnancy can be classified into the following 3 groups: physiologic skin changes in pregnancy, dermatoses and cutaneous tumors affected by pregnancy, and specific dermatoses of pregnancy. Pregnancy-related skin changes are most likely caused by the hormonal changes associated with pregnancy. However, other authors consider that the so-called physiologic changes may be pathologic when severe.

Keywords: Pregnancy, physiologic changes, skin

Gebeliğin Fizyolojik Deri Değişimleri

Ertan Yılmaz
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Gebelikde görülen dermatozlar; gebeliğin fizyolojik değişimleri, gebeliğin etkilediği dermatoz ve deri tümörleri ve gebeliğe özgü dermatozlar olmak üzere 3 grupta sınıflandırılmaktadır. Gebeliğe bağlı deri değişimleri ağırlıklı olarak gebelik sırasında gelişen hormonal değişimlere bağlıdır. Fizyolojik değişiklik olarak tanımlanmalarına karşın bunlar şiddetli oldukları zaman patolojik olabilmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, fizyolojik değişim, deri

Ertan Yılmaz. Physiologic Skin Changes in Pregnancy. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(1): 13-15

Corresponding Author: Ertan Yılmaz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale