E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A Case of Sporotrichoid Cutaneous Leishmaniasis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 100-103 | DOI: 10.4274/turkderm.45.23

A Case of Sporotrichoid Cutaneous Leishmaniasis

Fatma Gülru Erdoğan1, Aslıhan Gül Çakır1, Özay Gököz2, Aysel Gürler1
1Department of Dermatology, Ufuk University, Ankara,Turkey
2Department of Pathology, Hacettepe University, Ankara,Turkey

Cutaneous leishmaniasis is one of the most important travel diseases in the world and one of the most common vector-mediated diseases with a wide clinical spectrum and is caused by parasites belonging to the genus Leishmania. It has been seen endemically in 88 countries including ours. Cutaneous lesihmaniasis, endemic in the South and Southeastern regions of our country, has many clinical variants suggested to be associated with the immunologic status of the host and virulence of the parasite. Sporotrichoid leishmaniasis is one of the rare cutaneous variants and in this form, there is nodular lymphangitis characterized by spread through the lymphatics from the primary lesion. This case is presented for being a rare clinical variant of cutaneous leishmaniasis, for emphasizing the importance of travel history to the endemic regions and for drawing attention to the differential diagnosis of lesions spread in a sporotrichoid pattern.

Keywords: Sporotrichoid, cutaneous leishmaniasis, amastigote

Sporotrikoid Kutanöz Layşmanyazisli Bir Olgu

Fatma Gülru Erdoğan1, Aslıhan Gül Çakır1, Özay Gököz2, Aysel Gürler1
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

Kutanöz layşmanyazis (KL) geniş bir klinik yelpazesi bulunan, leishmania genusundan parazitlerin neden olduğu, tüm dünyadaki en önemli seyahat hastalıklarından ve en sık görülen vektör aracılıklı hastalıklardan birisidir. Ülkemiz de dahil olmak üzere yaklaşık 88 ülkede endemik olarak görülmektedir. Ülkemizde Güney ve Güneydoğu bölgelerinde endemik olan kutanöz layşmanyazisin konağın immünolojik durumu ve parazitin virulansı ile ilişkili olabileceği öne sürülen pek çok klinik varyantı mevcuttur. Sporotrikoid layşmanyazis nadir görülen KL varyantlarındandır ve bu formda primer lezyondan lenfatikler boyunca yayılımla karakterize nodüler lenfanjit mevcuttur. Bu olgu nadir gözlenen bir kutanöz layşmanyazis klinik varyantı olması, endemik bir bölgeye seyahat öyküsünün öneminin vurgulanması ve sporotrikoid paterndeki lezyonların ayırıcı tanısına dikkat çekmesi amacıyla sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sporotrikoid, kütanöz layşmanyazis, amastigot

Fatma Gülru Erdoğan, Aslıhan Gül Çakır, Özay Gököz, Aysel Gürler. A Case of Sporotrichoid Cutaneous Leishmaniasis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 100-103

Corresponding Author: Fatma Gülru Erdoğan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale