E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Itchy Papules [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(3): 100-100

Itchy Papules

Yeliz Erdemoğlu
Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Turkey


Kaşıntılı Papüller

Yeliz Erdemoğlu
Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul


Yeliz Erdemoğlu. Itchy Papules. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(3): 100-100

Corresponding Author: Yeliz Erdemoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale