E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Subcutaneous granuloma annulare for differential diagnosis of scalp nodules [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(1): 48-50 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2020.54614

Subcutaneous granuloma annulare for differential diagnosis of scalp nodules

Sezgi Sarıkaya Solak1, Nazan Akdağ1, Sezin Fıçıcıoğlu1, Busem Binboğa2, Nuray Can2
1Trakya University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Edirne, Turkey
2Trakya University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Edirne, Turkey

Keywords: Subcutaneous, deep, granuloma annulare, childhood, scalp

Saçlı deri nodüllerinin ayırıcı tanısında subkütan granüloma annulare

Sezgi Sarıkaya Solak1, Nazan Akdağ1, Sezin Fıçıcıoğlu1, Busem Binboğa2, Nuray Can2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı,Edirne

Anahtar Kelimeler: Subkütan, derin, granülom annulare, çocukluk çağı, skalp

Sezgi Sarıkaya Solak, Nazan Akdağ, Sezin Fıçıcıoğlu, Busem Binboğa, Nuray Can. Subcutaneous granuloma annulare for differential diagnosis of scalp nodules. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(1): 48-50

Corresponding Author: Sezgi Sarıkaya Solak, Türkiye
LookUs & Online Makale