E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Carcinoma erysipelatoides [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(1): 64-67

Carcinoma erysipelatoides

Ömer Çalka1, Ahmet Metin1, Süleyman Özen2, Muammer Karaayvaz3

Carcinoma erysipelatoides (CE) is an erysipelas like condition resulting from cutaneous metastases and lymphatic dermal occlusion with metastatic cells of internal malignancies. Although, most commonly it occurs due to breast carcinoma, it may also be associated with other carcinomas such as gastric malignancy. Here, we present a 55-year-old male with CE, who has erythematous indurated plaques in the left pectoral area and associated with a gastric adenocarcinoma. This
is the first case of CE associated with gastric adenocarcinoma in the Turkish dermatological literature.

Keywords: Carcinoma erysipelatoides, gastric adenocarcinoma, cutaneous

Karsinoma erizipelatoides

Ömer Çalka1, Ahmet Metin1, Süleyman Özen2, Muammer Karaayvaz3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Anabilim Dalı

Karsinoma erizipelatoides (KE), internal neoplazilerin deri metastazı ve metastatik hücrelerinin dermal lenfatikleri tıkamasıyla oluşan erizipel benzeri tablodur. En sık meme kanserine bağlı ortaya çıkmakla beraber gastrik malignite gibi diğer kanserlerle de ilişkili olabilir. Burada, sol pektoral bölgede eritemli, endüre plaklar şeklinde KE ortaya çıkan ve gastrik adenokarsinoma ile ilişkili olan 55 yaşında bir erkek olgu sunuyoruz. Hasta Türk Dermatoloji literatüründe bildirilen gastrik adenokarsinomla ilişkili ilk olgudur.

Anahtar Kelimeler: Karsinoma erizipelatoides, gastrik adenokarsinoma, deri metastazı

Ömer Çalka, Ahmet Metin, Süleyman Özen, Muammer Karaayvaz. Carcinoma erysipelatoides. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(1): 64-67
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale