E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The Clinical Course of Behcet’s Disease in Pregnancy [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 71-73

The Clinical Course of Behcet’s Disease in Pregnancy

Soner Uzun

Behcet’s disease is a multisystem disorder that its main pathologic feature is vasculitis. Pregnancy, however, is a physiologic condition that causes many alterations and multisystem effects on the whole body systems. Consequently, it could be expected that an interaction would occur between two systemic processes when they associated. Hormonal alterations occurring during the pregnancy and some unknown immunological factors may be responsible of the alterations in the clinical course of the disease. The influence of pregnancy varies as exacerbation or remission between patients and during different pregnancies in the same patient. Previous studies and case reports show that pregnancy affects the clinical course of the disease as development of remissions in majority of the patients. However, it is speculated that pregnancy in general does not seem to affect markedly the natural course of Behcet’s disease.

Keywords: Behcet’s disease, pregnancy, puerperal period, clinical course

Gebelikte Behçet Hastalığının Klinik Seyri

Soner Uzun
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Behçet hastalığı temel patolojisi vaskülit olan multisistemik bir hastalıktır. Buna karşın gebelik yine tüm vücut sistemlerine etkisi olan fizyolojik bir durumdur. Dolayısıyla bu iki multisistemik sürecin bir arada olduklarında birbirlerini etkilemeleri beklenebilir bir durumdur. Hastalığın klinik seyrinde gebelikte meydana gelen değişiklikler olasılıkla hormonal değişiklikler ve tam olarak bilinmeyen bazı immünolojik faktörlerle ilişkilidir. Gebeliğin Behçet hastalığının klinik seyrine etkisi hastadan hastaya hatta aynı hastanın bir gebeliğinden diğerine remisyon veya alevlenmeler şeklinde farklılıklar gösterebilmektedir. Bu konuda yapılmış çalışmalarda elde edilen sonuçlar gebeliğin hastalığın klinik seyrini daha çok remisyon gelişimi şeklinde etkilediği yönündedir. Ancak genel anlamda gebeliğin Behçet hastalığının doğal klinik seyrine belirgin etkisi yokmuş gibi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, gebelik, puerperal dönem, klinik seyir

Soner Uzun. The Clinical Course of Behcet’s Disease in Pregnancy. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 71-73

Corresponding Author: Soner Uzun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale