E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Precancerous Lesions of the Oral Mucosa [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(2): 86-89 | DOI: 10.4274/turkderm.46.s2.16

Precancerous Lesions of the Oral Mucosa

Oya Gürbüz
Foundation Of Marmara University Faculty Of Medicine, Academic Hospital, Istanbul, Turkey

In this review of oral precancerous lesions, leukoplakia, erythroleukoplakia/erythroplakia and the least common variant proliferative verrucous leukoplakia will be focused with their clinical characteristics and their potential to develop oral squamous cell carcinoma and related factors will be discussed.

Keywords: Leukoplakia, erythroplakia, proliferative verrucous leukoplakia, pre-cancer

Oral Mukozanın Kanser Öncüsü Lezyonları

Oya Gürbüz
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı, Academic Hospital, İstanbul, Türkiye

Bu başlık altında lökoplaki, eritrolökoplaki/eritroplaki lezyonları ve çok daha nadir görülen proliferatif verrüköz lökoplaki klinik özellikleri ele alınacak ve bu lezyonlar ile ilgili oral skuamöz hücreli karsinom (OSHK) gelişme riski ve etkileyen faktörler incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Lökoplaki, eritroplaki, proliferatif verrüköz lökoplaki, prekanseröz

Oya Gürbüz. Precancerous Lesions of the Oral Mucosa. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(2): 86-89

Corresponding Author: Oya Gürbüz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale