E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(4): 230-234

Eritrodermi: Klinik ve histopatolojik özellikleri

Gül Bükülmez1, Özay Özkaya1, Ayşen Karaduman1, Aylin Noyan Düzova1, Sedef Şahin1

Eritrodermi vücudun tamamını veya büyük bir kısmını etkileyen eritem ve deskuamasyon ile karakterize bir bulgudur. Değişik nedenlerden kaynaklanabilen eritrodermi, ayrıntılı incelemelere rağmen idyopatik olarak da seyredebilmektedir. Kendi hasta grubumuzda eritroderminin nedenlerini ve histopatolojik bulguların tanıdaki rolünü değerlendirmek amacıyla 1980 ve 1996 yılları arasında eritrodermi tanısı alan 38 hastanın klinik, laboratuar ve histopatolojik bulguları incelendi. Hastaların ortalama yaşları 45.37 idi. Eritrodermi nedenleri, süregelen deri hastalıkları (%42.1), idiyopatik (%34.2), ilaç reaksiyonları (%18.4) ve malignansiler (%5.3) olarak belirlendi. Hasta grubumuzda histopatolojik ve klinik tanı %71.4 vakada paralellik göstermekteydi. Çalışmamızda eritroderminin geç yaşlarda ortaya çıkan, sıklıkla bilinen deri hastalıklarının alevlenmesinden kaynaklanan ve histopatolojik incelemenin gerekirse, tekrarlanarak yapılmasının tanıda önemli rol oynadığı bir hastalık olduğu sonucuna varıldı.


Gül Bükülmez, Özay Özkaya, Ayşen Karaduman, Aylin Noyan Düzova, Sedef Şahin. Eritrodermi: Klinik ve histopatolojik özellikleri. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(4): 230-234
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale