E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A Case of Mucormycosis Presented with Oral Ulcers [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 70-72

A Case of Mucormycosis Presented with Oral Ulcers

Pınar Yüksel Başak1, Emel Sesli Çetin2, Hicran Yetkin1, Vahide Baysal Akkaya1
1Department Of Dermatology, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
2Department Of Microbiology And Clinical Microbiology, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey

A 62-year-old male patient suffering from oral ulcers and painful throat with pancytopenia was diagnosed as acute myeloid leukemia. Because of uncontrolled fever despite antibiotherapy and that Rhizopus spp. was identified from oral lesions, amphotericin B was added to treatment for two weeks. Oral lesions were completely cleared thereafter and this case was
presented to point out that mucormycosis must be kept in mind in the differential diagnosis of oral mucosal lesions in patients with immunosuppression as well as it is a rare disease with high mortality.

Keywords: Oral ulcer, mucormycosis

Oral Ülserlerle Seyreden Bir Mukormikozis Olgusu

Pınar Yüksel Başak1, Emel Sesli Çetin2, Hicran Yetkin1, Vahide Baysal Akkaya1
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Isparta

Oral ülserler ve boğaz ağrısı yakınması ile başvurup pansitopeni saptanan 62 yaşındaki erkek hasta akut myeloid lösemi tanısı almıştır. Antibiyoterapiye rağmen ateşinin düşmemesi ve oral lezyonlardan Rhizopus spp. identifiye edilmesi üzerine tedavisine iki hafta süreyle amfoterisin B eklenmiştir. Oral ülserlerinde tamamen düzelme saptanan olgu, nadir görülmesi yanında mortalitesi yüksek olan mukormikozisin, immunsupresyonu olan hastalarda özellikle oral mukoza lezyonlarının ayırıcı tanısında akılda bulundurulması gerektiğine işaret etmek amacıyla sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Oral ülser, mukormikozis

Pınar Yüksel Başak, Emel Sesli Çetin, Hicran Yetkin, Vahide Baysal Akkaya. A Case of Mucormycosis Presented with Oral Ulcers. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 70-72

Corresponding Author: Pınar Yüksel Başak, Türkiye
LookUs & Online Makale