E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Efficacy of topical erythromycin, tetracycline and clindamycin in the treatment of acne vulgaris [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(3): 199-207

Efficacy of topical erythromycin, tetracycline and clindamycin in the treatment of acne vulgaris

Mustafa Peker, H. Bülent Taştan, Ercan Arca, A. Hakan Erbil, Ali Rıza Gür
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Dermatoloji Anabilim Dalı

Background and design: Topical antibiotics such as erythromycin, tetracycline and clindamycin are widely used and effective on mild and moderate inflammatory forms of acne. In this study it was aimed to clarify the efficacy of these drugs and determine if there is a difference between them according to the efficacy. METHODS: In this study, we compared the efficacy of topically applied tetracyclin, erythromycin and clindamycin
for twelve weeks in randomized sixty cases with mild and moderate acne vulgaris. Sixty cases were divided into three groups and treated with tetracycline, erythromycin and clindamycin. Drugs were applied topically two times a day for twelve weeks.
RESULTS: There was no statistically difference of age, duration, acne score, gender and occupation between the groups (p>0.05). Clinical improvement was obtained with all drugs (p<0.05). Total lesion reduction ratio was 57.95%, 57.97% and 39.5% with tetracycline, erythromycin and clindamycin, respectively. While there was no statistically difference between the tetracycline and erytromycin groups (p>0.017), tetracycline
and clindamycin and erythromycin-clindamycin groups differed from each other with statistical significance (p<0.017). CONCLUSION: It was concluded that topically applied tetracycline, clindamycin and erythromycin are safe and effective in mild and moderate acne vulgaris, but topical clindamycin is the least effective, and has more side
effects than the tetracycline and erythromycin.

Keywords: Acne vulgaris, tetracycline, clindamycin, erythromycin

Akne Vulgariste Topikal Eritromisin, Tetrasiklin ve Klindamisinin Etkinliği

Mustafa Peker, H. Bülent Taştan, Ercan Arca, A. Hakan Erbil, Ali Rıza Gür
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Topikal antibiyotiklerden eritromisin, tetrasiklin ve klindamisin akne tedavisinde yaygın olarak kullanılmakta olup özellikle hafif ve orta derecede inflamatuar aknede etkilidirler. Çalışmada bu ilaçlar arasında tedavi etkinliği açısından bir fark olup olmadığının araştırılması amaçlandı. Bu karşılaştırmalı çalışmada hafif ve orta derecede akne vulgarisli altmış olguda on iki haftalık topikal tetrasiklin, eritromisin ve klindamisin tedavilerinin etkinlikleri karşılaştırıldı. Çalışmada yirmi olguya tetrasiklin, yirmi olguya eritromisin ve yirmi olguya da klindamisin verildi. İlaçlar on iki hafta süreyle sabah-akşam olmak üzere günde iki kez uygulandı. Gruplar arasında yaş, akne başlama yaşı, akne derecesi, cinsiyet ve meslek yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05). Çalışma sonunda her üç ilaçla da istatistiksel olarak anlamlı düzelme saptandı (p<0,05). Toplam lezyon miktarındaki azalma tetrasiklin ile %57,95, eritromisin ile %57,97 ve klindamisin ile %39,5 olarak saptandı. Tetrasiklin ile eritromisin arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değilken (p>0,017), tetrasiklin-klindamisin ve eritromisin-klindamisin arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,017).
Topikal tetrasiklin, eritromisin ve klindamisinin hafif ve orta derecede akne vulgariste etkin ve güvenilir olduğu, ancak topikal klindamisinin, eritromisin ve tetrasiklinden daha az etkin olduğu ve yan etki insidansının daha yüksek olduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Akne vulgaris, tetrasiklin, klindamisin, eritromisin

Mustafa Peker, H. Bülent Taştan, Ercan Arca, A. Hakan Erbil, Ali Rıza Gür. Efficacy of topical erythromycin, tetracycline and clindamycin in the treatment of acne vulgaris. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(3): 199-207

Corresponding Author: Ercan Arca, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale