E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(2): 148-151

Asetaminofen ile uyarılan lineer IgA dermatozu

Nalan Gürler1, Cüneyt Soyal1, Salih Çetiner1, Sülen Sarıoğlu2, Oktay Avcı1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Lineer IgA dermatozu , subepidermal bullalar ve bazal membran boyunca lineer IgA birikimi ile kendini gösteren, nadir görülen bir otoimmun bullöz dermatozdur. Genellikle idiyopatik olmakla birlikte ilaçla uyarılan olgular da bildirilmektedir. Bu makalede asetaminofen kullanımı sonrasında gelişen, doksisiklin ve dapson sağaltımına iyi yanıt veren, dapson sağaltımı sırasında yapılan asetaminofen provakasyonu ile klinik tablosu şiddetlenen bir olgu sunulmaktadır.


Nalan Gürler, Cüneyt Soyal, Salih Çetiner, Sülen Sarıoğlu, Oktay Avcı. Asetaminofen ile uyarılan lineer IgA dermatozu. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(2): 148-151
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale