E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(3): 171

Oral mukoza kontakt dermatitlerine yaklaşım

Özlem Su1
S.S.K. Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği


Özlem Su. Oral mukoza kontakt dermatitlerine yaklaşım. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(3): 171
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale