E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(2): 114-116

Perforan folikülit

Sibel Südoğan1, Mukaddes Kavala1, Nesimi Büyükbabani2, Gaye Ünal1, İlkin Arınkal1, Sema Akkız1
1SSK Göztepe Eğitim Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
2İ.Ü Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

1,5 yıl önce başlayıp sırta ve kollara ayılan tek veya birbirleriyle birleşik, üzeri hiperkeratozik papülleri olan 29 yaşındaki erkek hastaya perforan folikülit tanısı kondu. Hidradenitis süpürativa ve dev plantar verrü birlikteliği, önce UVA sonra sistemik isotretinoin tedavilerine iyi yanıt vermesi nedeni ile bildirim uygun görüldü.


Sibel Südoğan, Mukaddes Kavala, Nesimi Büyükbabani, Gaye Ünal, İlkin Arınkal, Sema Akkız. Perforan folikülit. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(2): 114-116
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale