E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Non-Laser Light Systems [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 45-47 | DOI: 10.4274/turkderm.46.s1.08

Non-Laser Light Systems

Murat Borlu
Department Of Dermatology, Medical Faculty, Erciyes University, Kayseri, Turkey

Intense pulsed light (IPL) devices use incoherent high-intensity pulsed light of 400-1200 nm wavelength spectrum. Indication and adverse reactions of IPL systems are similar to lasers. IPL systems can be used for epilation, telengiectasia, pigmentation and photoaging therapy. The most side effects due to IPLs are burning and pain on the skin, bulla formation, hipo and hyper pigmentation. IPL devices have advantages for wide lesions with large spot size, and they can be used for darker color skin with less side effect. Comparison of IPL devices is very difficult, since a large number of different IPL devices are available.

Keywords: Nonlaser, intense pulse light

Lazer Dışı Işık Sistemleri

Murat Borlu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Yoğun ışık kaynakları 400-1200 nm freaknslarda kohorent olmayan ışık sistemleridir. Lazerlerle benzer kullanım ve yan etki profiline sahiptir. Epilasyon, telenjiektazi, pigmentasyon ve fotoyaşlanma tedavisinde başarı ile kullanılmaktadır. Deride yanma, bül, hipo ve hiperpigmentasyon ve ağrı en sık görülen yan etkileridir. Geniş başlıkları olması nedeniyle geniş alanlarda kullanılabilmesi, koyu renklilerde daha az yan etkiye neden olması avantajı olarak görülmektedir. Birçok farklı tipte cihaz olması, etkinlik ve güvenliğinin tam olarak değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Non-lazer, yoğun atımlı ışık

Murat Borlu. Non-Laser Light Systems. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 45-47

Corresponding Author: Murat Borlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale