E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Autoimmune bullous diseases and paraneoplasia [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 78-81 | DOI: 10.4274/turkderm.47.s13

Autoimmune bullous diseases and paraneoplasia

Rıfkiye Küçükoğlu
Department Of Skin And Venereal Diseases, Istanbul University Faculty Of Medicine, Istanbul, Turkey

Autoimmune bullous disease may rarely be associated with neoplasia, especially with lymphoproliferative malignancies. Association with malignancies has mostly been reported in pemphigus, bullous pemphigoid and dermatitis herpetiformis. Among all of them paraneoplastic pemphigus, also called paraneoplastic autoimmun multiorgan syndrome, may be accepted as a real paraneoplastic disease

Keywords: Paraneoplastic pemphigus, bullous pemphigoid, dermatitis herpetiformis, laminin 332

Otoimmün büllü hastalıklar ve paraneoplazi

Rıfkiye Küçükoğlu
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Otoimmun büllü hastalıklar genellikle tek başlarına ortaya çıkarken bunlara bazen lenfoproliferatif hastalıkların eşlik edebildiği bilinmektedir. Literatürde en sık olarak pemfigus grubu hastalıklar, büllöz pemfigoid ve dermatitis herpetiformis ile malinite birlikteliği bildirilmiştir. Bunlar içinde paraneoplastik pemfigus veya bir diğer adıyla paraneoplastik otoimmun multiorgan sendromu, gerçek paraneoplastik bir hastalıktır.

Anahtar Kelimeler: Paraneoplastik pemfigus, büllöz pemfigoid, dermatitis herpetiformis, laminin 332

Rıfkiye Küçükoğlu. Autoimmune bullous diseases and paraneoplasia. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 78-81

Corresponding Author: Rıfkiye Küçükoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale