E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Perforating pilomatrixoma showing atypical presentation: A rare clinical variant [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2018; 52(1): 37-39 | DOI: 10.4274/turkderm.62444

Perforating pilomatrixoma showing atypical presentation: A rare clinical variant

Nevra Seyhan, İlhan Meral
Polatlı State Hospital, Clinic of Plastic Surgery, Ankara, Turkey

Pilomatrixoma, also known as calcifying epithelioma of Malherbe, is a rare benign skin tumor arising from hair follicle stem cells. The most common localization is the head and neck region. Female/male ratio is 3/2. It shows deep subcutaneous placement and occurs in the first two decades of life. Its diameter ranges from 0.5 cm to 3 cm. Multiple lesions are rarely seen. Histopathologically it is characterized by basoloid and ghost cells. Perforating type is a rare clinical variant. Treatment is surgical excision. Our case is presented to draw attention to a rare clinical variant of pilomatrixioma.

Keywords: Pilomatrixoma, atypical presentation, bilateral localization

Atipik prezentasyon gösteren perforan pilomatriksoma: Nadir bir klinik varyant

Nevra Seyhan, İlhan Meral
Polatlı Devlet Hastanesi, Plastik Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye

Malherbe’nin kalsifiye epitelyoması olarakta bilinen pilomatriksoma kıl folikülünden kaynaklanan nadir, selim bir deri tümörüdür. En sık baş boyun bölgesinde yerleşim göstermektedir. Kadın/erkek oranı 3/2’dir. Derin subkutan yerleşim gösterir ve hayatın ilk iki dekadında ortaya çıkar. Çapı 0,5 cm ile 3 cm arasında değişmektedir. Birden fazla lezyon görülmesi nadirdir. Histopatolojik olarak bazoloid hücreler ve gölge hücreler ile karakterizedir. Perforan (ekzofitik) tipi nadir bir klinik varyanttır. Tedavisi cerrahi eksizyondur. Olgumuz pilomatriksomanın az rastlanan bir klinik varyantına dikkat çekmek amacıyla sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Pilomatriksoma, atipik prezentasyon, bilateral yerleşim

Nevra Seyhan, İlhan Meral. Perforating pilomatrixoma showing atypical presentation: A rare clinical variant. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2018; 52(1): 37-39

Corresponding Author: Nevra Seyhan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale