E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Ustekinumab [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 48-51 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.63139

Ustekinumab

Murat Borlu
Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Kayseri, Turkey

Ustekinumab is an antagonistic human monoclonal immunoglobulin G1 antibody that targets p40, a common subunit of interleukin-12 (IL-12) and IL-23. In clinical trials, 66-81% of the patients using ustekinumab achieved a PASI75 response. Its long drug survival time has been found remarkable in real-world experiences. Other advantages of ustekinumab include ease of use in obese patients as its dose can be adjusted according to body weight and its administration every 12 weeks in the maintenance period.

Keywords: Anti-IL-12/23, p40, ustekinumab

Ustekinumab

Murat Borlu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Kayseri

Ustekinumab interlökin-12 (IL-12) ve IL-23’ün ortak alt birimi p40’ı hedef alan immünoglobulin G1 yapısında bir monoklonal antikordur. Klinik araştırmalarda PAŞİ75 yanıtı sağlanan hasta oranları %66 ile 81 arasında değişmektedir. Gerçek yaşam çalışmalarında ise uzun ilaç sağkalım süresi ile öne çıkmaktadır. Vücut ağırlığına göre doz seçimi yapıldığı için obez hastalarda kullanım kolaylığı ve idame döneminde 12 haftada bir uygulanması ustekinumabın diğer avantajlarıdır.

Anahtar Kelimeler: Anti-IL-12/23, p40, ustekinumab

Murat Borlu. Ustekinumab. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 48-51

Corresponding Author: Murat Borlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale