E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Melasma in Pregnancy [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(3): 98-100

Melasma in Pregnancy

Suna Özdemir1, Mustafa Özdemir2
1Meram Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Konya, Turkey
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Konya, Turkey

Background and Design: Melasma is a common acquired disorder characterized by irregular macular hyperpigmentation involving sun-exposed areas of skin. Multiple etiologic factors are responsible for the occurrence of disease. The physiologic changes in pregnancy are thought to cause melasma of pregnancy (mask of pregnancy). The purpose of this study was to investigate an association among mask of pregnancy, skin type, family history of melasma, body mass index, gravity, weight and sex of the child.
MATERIALS-METHODS: A hundred-ninety-six pregnant women were enrolled in the study. Demographic data, skin type and body mass index before and after pregnancy of the cases were noted. The clinical patterns and family history of melasma, weight and sex of the child were recorded. The findings were evaluated statistically. RESULTS: Melasma was detected in ninety-two (46.9%) pregnant women. There are significant association among melasma, positive history of melasma in mother and skin type III (p<0.05). Extrafacial melasma was noted in one case (1%). The most common type was centrofacial type (72.8%). CONCLUSION: We think that a positive history of melasma in mother and skin type III are important factors together with the physiologic changes in the occurrence of mask of pregnancy.

Keywords: Melasma, pregnancy

Gebelikte Melazma

Suna Özdemir1, Mustafa Özdemir2
1Meram Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Giriş ve AMAÇ: Melazma güneş gören bölgelerde düzensiz maküler hiperpigmentasyonla karakterize sık görülen edinsel bir hastalıktır. Hastalığın gelişiminde bir çok etyolojik faktör sorumludur. Gebelikteki melazmadan (gebelik maskesi) gebelik süresince meydana gelen fizyolojik değişimler sorumlu tutulmaktadır. GEREÇ-YÖNTEM: Biz bu çalışmamızda gebelikte görülen melazmanın, cilt tipi, aile hikayesi, gebelik öncesi ve sürecinde kilo alımı, önceki gebelikleri, bebeğin cinsiyeti ve kilosu ile ilişkisini araştırmayı planladık. Çalışmaya 196 gebe alındı. 92 olguda (%46.9) gebeliğe bağlı melazma saptandı. SONUÇLAR: Gebelerde melazma gelişimi ile annede melazma varlığı ve cilt tipi 3 ile anlamlı ilişki saptanırken (p<0.05), yaş, gebelik öncesi Body Mass Index (BMI) ile gebelik sürecinde oluşan BMI, gravite, parite, çocuk cinsiyeti ve kilosu ile anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0.05). Yüz dışı tutulum sadece 1 gebede (%1) vardı. Yüzde en sık olarak (%72.8) santrofasyal tip saptandı. Gebelerde melazma gelişiminde fizyolojik faktörlerle birlikte annede melazma varlığı ve cilt tipi 3'e sahip olmanın önemli olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Melazma, gebelik

Suna Özdemir, Mustafa Özdemir. Melasma in Pregnancy. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(3): 98-100

Corresponding Author: Suna Özdemir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale