E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(1): 14-19

Amerika Birleşik Devletleri’nde Dermatoloji Asistan Eğitimi: Türk Dermatoloji Asistan Eğitiminde Yeni Bir Model Oluşturulabilir mi?

Gonca Gökdemir1, Adem Köşlü1
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği


Gonca Gökdemir, Adem Köşlü. Amerika Birleşik Devletleri’nde Dermatoloji Asistan Eğitimi: Türk Dermatoloji Asistan Eğitiminde Yeni Bir Model Oluşturulabilir mi?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(1): 14-19
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale