E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(2): 145-147

Eritromelanosis follikularis fasiyei E kolli

Ahmet Metin1, Şule Subaşı2, F. Hüsniye Dilek3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fak. Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Van
2Devlet Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Kırıkkale
3Kocatepe Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı, Afyon

Eritromelanosis Follikularis Fasiyei E Kolli (EFFK) sebebi bilinmeyen karakteristik olarak daha çok adolesan erkeklerde ortaya çıkan ve az rastlanan bir hastalıktır. Hastaların boyun ve yüzünde ortaya çıkan folliküler papüller, sınırları belirgin eritem ve hiperpigmentasyondan oluşan klinik bulgu üçlüsü mevcuttur. Burada polikliniğimize başvuran ve EFFK' nin tüm özelliklerini taşıyan 17 yaşındaki bir erkek olgu ele alındı. %0,05 ve %0,1 oranında uygulanan topikal retinoik asitle bulgularda hafif gerileme gözlendi ancak, tahriş nedeniyle tedavinin kesilmesiyle birlikte lezyonlar tekrar tedavi öncesi görünümünü kazandı.


Ahmet Metin, Şule Subaşı, F. Hüsniye Dilek. Eritromelanosis follikularis fasiyei E kolli. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(2): 145-147
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale