E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A case showing the futures of both reticulate acropigmentation of Kitamura and Dowling-Degos disease [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(4): 286-289

A case showing the futures of both reticulate acropigmentation of Kitamura and Dowling-Degos disease

Ayşin Köktürk1, Güliz İkizoğlu1, Kıymet Baz1, Tamer İrfan Kaya1

Reticulated acropigmentation of Kitamura (RAPK) and Dowling-Degos Disease (DDD) are rare genodermatoses characterized by reticulated pigmented macules located especially on the dorsa of the hands and feet in RAPK and on the flexures in DDD. In recent years, it is postulated that these two genodermatoses are two different clinical projections of a complex entity. We report a case showing the futures of both RAPK and DDD, supporting the hypothesis that they are different phenotypes of one single entity.

Keywords: Reticulate acropigmentation of Kitamura, Dowling-Degos Disease, reticulated pigmentation, acropigmentation, punctate pigmentation.

Kitamura'nın retiküler akropigmentasyonu ve Dowling-Degos hastalığı özelliklerini taşıyan bir olgu

Ayşin Köktürk1, Güliz İkizoğlu1, Kıymet Baz1, Tamer İrfan Kaya1
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Kitamura' nın retiküler akropigmentasyonu (KRA), el ve ayakların dorsal yüzünde; Dowling-Degos Hastalığı (DDH) ise fleksural bölgelerde retiküler pigmente maküllerle karakterize nadir görülen genodermatozlar olarak tanımlanmıştır. Son yıllarda KRA ve DDH' nn, kompleks bir antitenin farklı klinik yansımaları olduğuyla ilgili görüşler ön plana çıkmıştır. Burada nadir görülen bu antitenin farklı fenotipleri olduğuna inanılan KRA ve DDH özelliklerini birarada gösteren yaygın retiküler-punktat pigmentasyonu olan bir olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kitamura’nın retiküler akropigmentasyonu, Dowling-Degos hastalığı, retiküler pigmentasyon, akropigmentasyon, punktat pigmentasyon.

Ayşin Köktürk, Güliz İkizoğlu, Kıymet Baz, Tamer İrfan Kaya. A case showing the futures of both reticulate acropigmentation of Kitamura and Dowling-Degos disease. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(4): 286-289
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale