E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Three Familial Cases with Ectrodactyly Ectodermal Displazia-Clefting Syndrome [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 47-49 | DOI: 10.4274/turkderm.65707

Three Familial Cases with Ectrodactyly Ectodermal Displazia-Clefting Syndrome

Selma Bakar Dertlioğlu1, Demet Çiçek2, İlyas Özardalı3
1Harran University Faculty Of Medicine, Department Of Dermatology, Şanlıurfa, Turkey
2Firat University Faculty Of Medicine, Department Of Dermatology, Elazığ, Turkey
3Harran University Faculty Of Medicine, Department Of Pathology, Şanlıurfa, Turkey

A family of four children where mother and father had history of consanguineous marriage presented at our clinic due to lack of hair growth, thinning of all body hair and finger deformities in their three daughters aged 10 years, six years and three months. Dermatological examination of the cases showed thinning of the hair on the scalp, eyebrows, and extremities, subungual hyperkeratosis in nails, palmoplantar hyperkeratosis, cutaneous xerosis and loss of sweating, conical appearance and hypodontia in the teeth. All three siblings were seen to have the 3rd and 4th digits on the hand and the 2nd, 3rd and 4th digits on the feet to be proximally conjoined. Histopathologic examination of the cutaneous biopsy materials taken from the patients revealed a decrease in the number and size of hair follicles and sebaceous glands. We present these familial cases who were diagnosed with Ectrodactyly-ectodermal dysplasia-clefting syndrome as a result of clinical and histopathologic evaluation due to their rarity.

Keywords: Ectrodactyly-ectodermal dysplasia-clefting syndrome, Ectodermal dysplasia-cutaneous syndactyly syndrome, ectodermal dysplasia

Ektrodaktili Ektodermal Displazi-Klefting Sendromlu Ailesel Üç Olgu

Selma Bakar Dertlioğlu1, Demet Çiçek2, İlyas Özardalı3
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye

Anne-baba arasında akraba evliliği öyküsü olan dört çocuklu bir aile 10 yaş, altı yaş ve üç aylık kız çocuklarında saçlarda uzamama, tüm vücut kıllarında seyrelme ve parmaklarda şekil bozukluğu şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Hastaların dermatolojik muayenesinde saçlar, kaşlar ve ekstremitelerde kıllarda seyrelme, tırnaklarda subungual hiperkeratoz, palmoplantar hiperkeratoz, deride yaygın terleme kaybı ve kuruluk, dişlerde konik görünüm ve hipodonti saptandı. Her üç kardeşin de ellerinde 3-4. parmaklarda, ayaklarında 2-3-4. parmaklarda proksimalde yapışıklık gözlendi. Hastalardan alınan deri biyopsi materyallerinin histopatolojik incelenmesinde kıl folikülleri ve sebase glandlarda sayıca azalma ve boyutlarda küçülme saptandı. Klinik ve histopatolojik değerlendirme sonucunda Ektrodaktili ektodermal displazi-klefting sendromu tanısı konulan bu ailesel olguları nadir gözlenmesi nedeniyle sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Ektrodaktili ektodermal displazi-klefting sendromu, ektodermal displazi-kutanöz sindaktili sendromu, ektodermal displazi

Selma Bakar Dertlioğlu, Demet Çiçek, İlyas Özardalı. Three Familial Cases with Ectrodactyly Ectodermal Displazia-Clefting Syndrome. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 47-49

Corresponding Author: Demet Çiçek, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale