E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Quality of life in dermatology [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2003; 37(1): 16-23

Quality of life in dermatology

Esen Acıöz1, Gonca Gökdemir1, Adem Köşlü1

Skin diseases affect the patientsÕ lookings, social life and emotional situation. These effects are psychological stress, embrassment and physical disability. All these effects are not correlated with the severity of the disease. The methods for life quality were developed to measure the impact of any given disease on state of well-being of the patient. Methods of measuring quality of life in dermatology are used for medical-economic assesment, clinical research, definition of the patientsÕ needs and supervision of the dermatology clinics. Many methods for measuring the quality of life in various diseases have been designated. (For example; SF-36, Sickness Impact Profile etc.) However, these forms do not evaluate all dermatologic patients adequately. Therefore, dermatology
spesific questionnaires have been developed. Being simple and clear, Dermatology Life Quality Index (DLQI) is the most frequently used method all over the world as well as in our country.

Keywords: Life quality, skin diseases, dermatological life quality index

Dermatolojide yaşam kalitesi

Esen Acıöz1, Gonca Gökdemir1, Adem Köşlü1
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

Deri hastalığı; kişinin görünüşünü dolayısıyla yaşamını özellikle sosyal ve emosyonel durumunu diğer hastalık gruplarından daha fazla etkiler. Bu etkiler hastalığın şiddetinin ölçüldüğü parametrelere yansımayan; psikolojik stres, utanma, fiziksel rahatsızlık ve günlük yaşamdaki etkilenim gibi pekçok şekilde ortaya çıkmaktadır. Yaşam kalitesi yöntemleri; hastalığın kişinin iyilik hali üzerine etkilerini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Dermatolojide yaşam kalitesini saptamaya yönelik geliştirilmiş yöntemler sıklıkla belli alanlarda kullanılır ki bunlar; mediko-ekonomik değerlendirme, klinik araştırma ve değerlendirme çalışmaları, hastaların gereksinimlerine yanıt verme ve dermatoloji kliniklerini denetlemeye yöneliktir. Farklı hastalık gruplarının yaşam kalitesini saptamak amacıyla geliştirilmiş çok sayıda yöntem olmasına rağmen ( örneğin SF-36, Hastalık Etki Profili),ki bunlar genel sağlığa ait testlerdir, deri hastalıkları ile ilişkili olduğu bilinen çarpıcı faktörlerin büyük kısmını ve medikal tedaviye cevabını içermemektedir.Klinik araştırmacılar, dermatoloji kliniklerinde ve gözlemsel araştırmalarda kullanabilecekleri basit ve ihtiyaca cevap verecek dermatolojiye ve hastalığa spesifik yöntemler geliştirmişlerdir. Dermatolojiye özgü testler içersinde en önemli ve yaygın olarak kullanılanı Dermatolojik Yaşam Kalite İndeksi (DLQI= Dermatology Life Quality Index) dir. DYKİ; basit, kısa, anlaşılır bir test olup, yaşam kalite yöntemleri içerisinde ülkemizde en sık kullanılanıdır.

Anahtar Kelimeler: Yaşam kalitesi, deri hastalıkları

Esen Acıöz, Gonca Gökdemir, Adem Köşlü. Quality of life in dermatology. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2003; 37(1): 16-23
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale