E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(3): 230

IV. Çukurova Dermatoloji Günleri'nin Ardından

Şükran Tunalı1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı


Şükran Tunalı. IV. Çukurova Dermatoloji Günleri'nin Ardından. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(3): 230
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale