E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Proactive treatment and clinical effectiveness in atopic dermatitisin atopic dermatitis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2018; 52(3): 106-107 | DOI: 10.4274/turkderm.68888

Proactive treatment and clinical effectiveness in atopic dermatitisin atopic dermatitis

Ülker Gül
Department of Dermatology, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey.

Keywords: Atopy, dermatitis, proactive

Atopik dermatitte proaktif tedavi uygulaması ve klinik etkinliği

Ülker Gül
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Atopi, dermatit, proaktif

Ülker Gül. Proactive treatment and clinical effectiveness in atopic dermatitisin atopic dermatitis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2018; 52(3): 106-107

Corresponding Author: Ülker Gül, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale