E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Phototherapy Modalities and Protocols [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(2): 67-72 | DOI: 10.4274/turkderm.44.s67

Phototherapy Modalities and Protocols

Ayten Ferahbaş
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Kayseri

Over the past few years, the development of irradiation devices with new emission spectra has led to an expanded role for phototherapy in the treatment of skin diseases. This development is best illustrated by the increasing frequency with which 311 nm UVB phototherapy is used for the treatment of psoriasis and vitiligo, especially. Another example is UVA1 340-400 nm. UVA1 was first used to treat patients with atopic dermatitis, but it has been found to be efficacious in several other skin diseases. This is overview of the protocols for phototherapy with UV in the treatment of skin diseases as currently used according to recent literature review. There are, of course, other protocols in use that are effective.

Keywords: Phototherapy, photochemotherapy, protocol

Fototerapi Uygulama Şekilleri ve Protokolleri

Ayten Ferahbaş
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Kayseri

Son yıllarda yeni emisyon spektrumları ile fototerapi cihazlarındaki gelişmeler deri hastalıklarının tedavisinde bu cihazların rolünün artmasına yol açmıştır. Bu gelişmeye en iyi örnek özellikle psöriazis ve vitiligo tedavisinde 311 nm UVB fototerapisinin artan sıklıkta kullanımıdır. Bir diğer örnek 340-400 nm dalga boyunda UVA1’dir. UVA1 ilk kez atopik dermatit tedavisinde kullanılmış ancak bir çok deri hastalığında da etkili bulunmuştur. Bu derleme deri hastalıklarının tedavisinde halen kullanılan UV ile fototerapi protokolleri ve son literatür verilerine dayanarak hazırlanmıştır. Elbette etkili kullanımda olan diğer protokoller de bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fototerapi, fotokemoterapi, protokol

Ayten Ferahbaş. Phototherapy Modalities and Protocols. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(2): 67-72

Corresponding Author: Ayten Ferahbaş
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale