E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(4): 249-253

Dermatolojide intravenöz immunglobulin tedavisi

Meltem Şentürk1, Pınar Y. Başak1
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

İntravenöz immunglobulin son yıllarda bir çok sistemik hastalıkta kullanılmakla birlikte dermatolojik hastalıklarda da denemektedir. Pahalı bir tedavi olduğu gibi az oranda enfeksiyon ajanlarını bulaştırma riski taşımaktadır. Ancak dermatolojik hastalıklarda yaşam kalitesini ve semptomlarını iyileştirmesi, konvansiyonel tedavilerin yan etkilerini ve maliyetlerini azaltması, iş kaybını azaltması, iş kaybını azaltmak gibi olumlu etkileri vardır. yazımızda IV' Ig' in kullanıldığı dermatolojik hastalıklar gözden geçirilmiştir.


Meltem Şentürk, Pınar Y. Başak. Dermatolojide intravenöz immunglobulin tedavisi. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(4): 249-253
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale