E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A. Clinical staging and results of therapy in patients with Mycosis Fungoides [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(3): 197-200

A. Clinical staging and results of therapy in patients with Mycosis Fungoides

Hayriye Sarıcaoğlu1, Rıdvan Ali2, Fahir Özkalemkaş2, Kenan Aydoğan1, Şükran Tunalı1, Mehmet Tunalı2

Background: Mycosis Fungoides is the most common primary skin lymphoma and clinical stating of this disease is very important for determination of the treatment and prognosis. Method: The clinical signs of 16 patients, aged between 44 and 60, who had been followed from November 1987 to May 1997 in Uluda¤ University Medical Faculty with a diagnosiss of Mycosis Fungoides were reviewed.
Result: Ten of the patients were in stage I B, 1 in II A, 3 in II B and 1 in IV B. Conclusions: The results of study, which has shown that 62.5 % of cases applied to our clinic in stage I B, supports the idea of better clinical response in eraly stages as well.

Keywords: Mycosis Fungoides, stage

Mikoiz fungoides olgularında klinik evrelendirme ve tedavi sonuçlarıyla ilişkisi

Hayriye Sarıcaoğlu1, Rıdvan Ali2, Fahir Özkalemkaş2, Kenan Aydoğan1, Şükran Tunalı1, Mehmet Tunalı2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilimi Dalı
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Anabilim Dalı

Kasım 1987-Mayıs 1997 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Mikozis Fungoides tanısıyla takip edilen, yaşları 44-60 arasında değişen 5’i kadın, 11’i erkek toplam 16 hastaya ait bulgular gözden geçirildi.Biyopsi ile tanı konulduğu tarihte, mevcut lezyonların tipi, lokalizasyonu ve histopatolojik sonuçlarına göre TNM sınıflandırması ile klinik evrelendirilmeleri değerlendirildi. Buna göre, 10 hasta (% 62.50) evre I B, 1 hasta (%6.25) evre II A, 3 hasta (% 18.75) evre II B, 1 hasta (7.25) evre III B, 1 hasta (6.25) evre IV B olarak kabul edildi. Olguların % 62.5’unun evre I B aşamasında başvurduğunu saptadığımız çalışma sonuçlarımız, erken evrede tedaviye yanıtın daha iyi olduğu görüşlerini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Mikozis Fungoides, evrelendirme

Hayriye Sarıcaoğlu, Rıdvan Ali, Fahir Özkalemkaş, Kenan Aydoğan, Şükran Tunalı, Mehmet Tunalı. A. Clinical staging and results of therapy in patients with Mycosis Fungoides. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(3): 197-200
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale