E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
An unusual variant: Photo-distributed pityriasis rosea [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(4): 170-171 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2023.75044

An unusual variant: Photo-distributed pityriasis rosea

Defne Başkurt1, Pelin Ertop Doğan2, Seçil Vural3
1Koç University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
2Zonguldak Bülent Ecevit University Hospital, Clinic of Dermatology, Zonguldak, Türkiye
3Koç University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, İstanbul, Türkiye

Keywords: Pityriasis rosea, UV radiation, sunburn, herald patch, koebnerization

Sıradışı bir varyant: Fotodistribüsyon gösteren pitiriazis rosea

Defne Başkurt1, Pelin Ertop Doğan2, Seçil Vural3
1Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
2Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
3Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Pitiriazis rosea, UV radyasyonu, güneş yanığı, madalyon plak, köbnerizasyon

Defne Başkurt, Pelin Ertop Doğan, Seçil Vural. An unusual variant: Photo-distributed pityriasis rosea. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(4): 170-171

Corresponding Author: Seçil Vural, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale