E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
What is Your Diagnosis? [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(2): 147-149 | DOI: 10.4274/turkderm.46.s2.26

What is Your Diagnosis?

Ayşe Kavak
Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Education And Research Hospital, Department Of Skin And Venereal Diseases, Istanbul, Turkey

In this section, oral mucosa entities have been reviewed in terms of case discussions.

Keywords: Case discussion, oral mucosa

Tanınız Nedir?

Ayşe Kavak
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul, Türkiye

Bu bölümde, birkaç vaka ile oral mukozadaki antiteler gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vaka tartışması, oral mukoza

Ayşe Kavak. What is Your Diagnosis?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(2): 147-149

Corresponding Author: Ayşe Kavak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale