E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(2): 100-103

Trabzon ve çevresinin dermatofitik yapısı

Perihan Parlat1, Sevgi Bahadır1, Köksal Alpay1, Gülseren Çimşit1, Fahrunnisa Bozok1, İlknur Tosun2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalları
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalları

Trabzon ve çevresinin dermatofit türlerini belirlemek amacıyla Ocak 1997 ile Haziran 1998 tarihleri arasında polikliniğine başvuran, kliniği dermatofitoz ile uyumlu hastalardan deri, saç ve tırnak örnekleri alındı. direkt mikroskobik ve/veya kültürel incelemelerde mantar elemanına rastlanan 598 hastanın toplam 652 lezyonlu bölgesi üzerinde çalışma gerçekleştirildi. Direkt mikroskobisi pozitif örneklerin %48,0' ında kültürde üreme olduğu belirlendi. 17 örneğin ise direkt mikroskobisi negatif olmakla birlikte kültürde üreme mevcuttu. Çalışmamızda T. Pedis' in en sık görülen dermatofitoz olduğu ve bunu sırasıyla T. İnguinalis ve T. Unguim' un izlendiği; diğer dermatofitozların ise daha az görüldüğü belirlendi. Kültürel çalışmalarda dermatofit izolasyon oranları sırasıyla T. Rubrum %69,5, E. Floccosum %18,1, T. Mentagrophytes %9,4, M. Audouinii %1,3, T.violaceum %1,0, T. Tonsurans %0,3, M. Ferrugineum %0,3 şeklindeydi.


Perihan Parlat, Sevgi Bahadır, Köksal Alpay, Gülseren Çimşit, Fahrunnisa Bozok, İlknur Tosun. Trabzon ve çevresinin dermatofitik yapısı. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(2): 100-103
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale