E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(2): 141-144

Prurigo pigmentosa

Emine Derviş1, Berna Hiçdönmez2, Gül Barut3, Aynur Karaoğlu1, Lütfiye Ersoy1
1Haseki Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
2İstinye Devlet Hastanesi
3Haseki Hastanesi Patoloji Kliniği

Prurigo pigmentosa etyolojisi bilinmeyen, beyaz ırkta nadiren karşımıza çıkan, genellikle genç kadınlarda görülen bir dermatozdur. Aniden ortaya çıkan kaşıntılı eritemli papüller ve postinflamatuar retiküler pigmentasyonla karakterizedir. Klinik ve histopatolojik özellikleri ile prurigo pigmentosa tanısı konan 28 yaşındaki bir kadın olgu sunulmuş ve ilgili literatür gözden geçirilmiştir.


Emine Derviş, Berna Hiçdönmez, Gül Barut, Aynur Karaoğlu, Lütfiye Ersoy. Prurigo pigmentosa. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(2): 141-144
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale