E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
How Effective are Anti-Ageing Products? [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(1): 2-6

How Effective are Anti-Ageing Products?

İnci Mevlitoğlu, Burhan Engin, Meltem Kaplan
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Konya, Turkey

Skin represents the major organ in which changes of ageing are visible. Two components are responsible for skin ageing: Intrinsic (genetic) and extrinsic (photo ageing). Intrinsic ageing is related to genetic background of individual. On the
other hand, extrinsic ageing which can be prevented and delayed, is mostly related to smoking, alcohol intake, increased sun exposure, poor nutrition and hormones. Since life expectancy has increased, interests to anti-ageing have been increased. There are many topical preparations that are now being used or under investigation for anti-ageing. Even though topical
medications such as tretinoin have been demonstrated in the literature to reduce the signs of ageing, patients often seek over the counter anti-ageing products. Some of the most popular ingredients used in these products are vitamins, minerals and botanical extracts. In this article, ingredients of the anti-ageing products are reviewed.

Keywords: Anti-ageing products

Yaşlanmayı Geciktiren Ürünler Ne Kadar Etkili?

İnci Mevlitoğlu, Burhan Engin, Meltem Kaplan
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Yaşlanmaya bağlı değişikliklerin en iyi izlenebildiği organ deridir. Deri yaşlanmasında iki faktör sorumludur: İntirinsik (genetik) ve ekstirinsik (fotoyaşlanma). İntirinsik yaşlanma kişinin genetik özellikleriyle ilgilidir. Ekstirinsik yaşlanma ise, önlenebilir ya da geciktirilebilir olup sıklıkla sigara, alkol alımı, güneş ışığı, kötü beslenme ve hormonal faktörler ile ilişkilidir. Uzun yaşam beklentisinin artmasıyla birlikte, son yıllarda yaşlanmanın geciktirilmesine olan ilgi artmıştır. Yaşlanmayı geciktirme için şu an kullanılmakta olan ya da üzerinde çalışılan birçok topikal ürün mevcuttur. Yaşlanmayı önleyici etkileri literatürde gösterilmiş olan tretinoin gibi topikal ürünlere karşın hastalar yaşlanma için çoğunlukla tezgah üstü ürünlere ilgi göstermektedir. Bunlardan en populer olanları vitamin, mineral ve botanik ekstreleridir. Bu makalede yaşlanmayı geciktirici ürünlerin içeriği gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlanmayı geciktiren ürünler

İnci Mevlitoğlu, Burhan Engin, Meltem Kaplan. How Effective are Anti-Ageing Products?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(1): 2-6

Corresponding Author: İnci Mevlitoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale