E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Dünya Dermatoloji Kongreleri Versus Dünya Savaşları (1) [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(2): 113-114

Dünya Dermatoloji Kongreleri Versus Dünya Savaşları (1)

Ekin Şavk
Department Of Skin And Venereal Diseases, Adnan Menderes University Faculty Of Medicine, Aydin, Turkey


Dünya Dermatoloji Kongreleri Versus Dünya Savaşları (1)

Ekin Şavk
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye


Ekin Şavk. Dünya Dermatoloji Kongreleri Versus Dünya Savaşları (1). Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(2): 113-114

Corresponding Author: Ekin Şavk, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale