E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(4): 224-226

Tırnak batması tedavisinde fenol ile parsiyel kimyasal matrisektomi

Sedat Akdeniz1, Mehmet Harman1, Mehmet Şimşek1, Hayriye Türkmen1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Tırnak batması tedavisinde kimyasal matrisektomi tekniği, kolay uygulanabilen ve etkinliğinin yüksek olduğu bildirilen cerrahi bir tedavi yöntemidir. Konservatif tedavilere yanıt vermeyen tırnak batması tedavisinde fenol ile matrisektomi tekniğinin etkinliği araştırıldı. Tırnak batması olan 36 hastamızın, 41 batık tırnağının tedavisinde fenol ile kimyasal koterizasyon tekniği kullanıldı. Tedavi sonrası hastalarda 2-4 haftada iyileşme gözlendi, emfeksiyon gözlenmedi. Tedaviden sonra 9 ay süreyle takip edilen olguların birinde spikül oluşumu gözlendi. Tırnak batması tedavisinde fenol ile parsiyel matriks destrüksiyonun etkili bir tedavi yöntemi olduğu sonucuna varıldı.


Sedat Akdeniz, Mehmet Harman, Mehmet Şimşek, Hayriye Türkmen. Tırnak batması tedavisinde fenol ile parsiyel kimyasal matrisektomi. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(4): 224-226
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale