E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(1): 11-12

Editörden

Hamdi Memişoğlu1
Çukurova üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı


Hamdi Memişoğlu. Editörden. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(1): 11-12
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale