E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Two cases with lichen planus pigmentosus inversus accompanying ankylosing spondylitis and diabetes mellitus [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(1): 29-31 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2019.80270

Two cases with lichen planus pigmentosus inversus accompanying ankylosing spondylitis and diabetes mellitus

Yeşim Akpınar Kara
Yüksek İhtisas University Faculty of Medicine Koru Hospital, Clinic of Dermatology, Ankara, Turkey

Lichen planus pigmentosus (LPP) is an inflammatory dermatosis with an unknown etiology characterized by dark brown-black macules, papules and patches. LPP is considered as a rare variant of lichen planus (LP), but it differs from the LP by the absence of nail and oral area involvement and pruritus. LPP is most common on sun-exposed areas and less frequently seen in the axilla, inguinal or submammary regions. In the literature, very few cases have been reported to be associated with LPP. Herein, we reported two cases with LPP accompanied by ankylosing spondylitis and high levels of adrenocorticotropic hormone along with diabetes mellitus.

Keywords: Lichen planus pigmentosus inversus, anklosing spondylitis, diabetes mellitus, autoimmune diseases

Liken planus pigmentozusa eşlik eden ankilozan spondilit ve diabetes mellitusu olan iki hasta

Yeşim Akpınar Kara
Yüksek İhtisas Üniversitesi Koru Hastanesi,Deramatoloji Bölümü,Ankara

Lichen planus pigmentozus (LPP) etiyolojisi bilinmeyen, koyu kahverengi-siyah makül, papül ve plaklarla karakterize enflamatuvar dermatozlardandır. LPP lichen planus’un (LP) nadir görülen bir varyantı olarak düşünülmekle birlikte tırnak ve oral bölge tutulumu görülmemesi ve kaşıntı olmaması ile LP’den ayrılır. LPP genellikle güneş maruziyeti olan bölgelerde ve daha az sıklıkla da aksilla, inguinal bölge ya da submammarian bölgede görülür. Literatürde LPP’ye eşlik eden hastalıkla birlikte sunulan çok az sayıda olgu bildirilmiştir. Biz burada, ankilozan spondilitin ve serum adrenokortikotropik hormon yüksekliği ile birlikte diabetes mellitusun eşlik ettiği LPP’li iki olguyu bildirdik.

Anahtar Kelimeler: Liken planus pigmentozus inversus, ankilozan spondilit, diabetes mellitus, otoimmün hastalık

Yeşim Akpınar Kara. Two cases with lichen planus pigmentosus inversus accompanying ankylosing spondylitis and diabetes mellitus. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(1): 29-31

Corresponding Author: Yeşim Akpınar Kara, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale