E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Can you read the alphabet of secondary syphilis? [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(4): 165-166 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2019.80775

Can you read the alphabet of secondary syphilis?

Çağrı Turan, Emine Yalçın Edguer, Güler Vahaboğlu, Hatice Meral Ekşioğlu
Ankara Yıldırım Beyazıt University, Ankara Health Practice and Research Center, Department of Skin and Venereal Diseases, Ankara, Turkey

Keywords: Secondary syphilis, certificat d'verol, corona veneris, condyloma lata, plaque mucous, angina syphilitica sive specifica

Sekonder sifilizin alfabesini okuyabiliyor musunuz?

Çağrı Turan, Emine Yalçın Edguer, Güler Vahaboğlu, Hatice Meral Ekşioğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler: Sekonder sifiliz, certificate de verol, korona veneris, kondiloma lata, plak müköz, anjina sifilitika zive spesifika

Çağrı Turan, Emine Yalçın Edguer, Güler Vahaboğlu, Hatice Meral Ekşioğlu. Can you read the alphabet of secondary syphilis?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(4): 165-166

Corresponding Author: Çağrı Turan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale