E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(3): 101-101

Hem Haber ve Hem de Son Yazı !

Ertuğrul H. Aydemir
İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Deri ve Zührevi Hastalıklar A. D. İstanbul


Ertuğrul H. Aydemir. Hem Haber ve Hem de Son Yazı !. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(3): 101-101

Corresponding Author: Ertuğrul H. Aydemir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale