E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Merkel cell carcinoma arising from postoperative scar: An unusual presentation [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(2): 96-98 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2021.82160

Merkel cell carcinoma arising from postoperative scar: An unusual presentation

Mualla Polat1, Tekden Karapınar1, Hesna Müzeyyen Astarcı2, Bengü Tuman1, Metin Görgü3
1Bolu Abant İzzet Baysal University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Bolu, Turkey
2Bolu Abant İzzet Baysal University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Bolu, Turkey
3Bolu Abant İzzet Baysal University Faculty of Medicine, Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Bolu, Turkey

Merkel cell carcinoma (MCC) is an aggressive and uncommon primary cutaneous neuroendocrine cancer. With unknown pathogenesis, immunosuppression, ultraviolet radiation, Merkel cell polyomavirus, and arsenic exposure are the risk factors. Reported here is a rare case of MCC developing on a scar tissue.

Keywords: Cancer, Merkel cell carcinoma, scar

Postoperatif skar üzerinde gelişen Merkel hücreli karsinom: Nadir bir yerleşim yeri

Mualla Polat1, Tekden Karapınar1, Hesna Müzeyyen Astarcı2, Bengü Tuman1, Metin Görgü3
1Abant Izzet Baysal Üniversitesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Bolu
2Abant Izzet Baysal Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Bolu
3Abant Izzet Baysal Üniversitesi, Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı, Bolu

Merkel hücreli karsinom (MHK) agresif ve nadir görülen bir primer kutanöz nöroendokrin kanserdir. Kesin patogenez bilinmemektedir. İmmünosüpresyon, ultraviyole radyasyon, Merkel hücreli polyomavirüs ve arsenik maruziyeti risk faktörleridir. Biz bu olgu sunumunda skar dokusu üzerinde gelişen nadir MHK olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kanser, Merkel hücreli karsinom, skar

Mualla Polat, Tekden Karapınar, Hesna Müzeyyen Astarcı, Bengü Tuman, Metin Görgü. Merkel cell carcinoma arising from postoperative scar: An unusual presentation. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(2): 96-98

Corresponding Author: Mualla Polat, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale