E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
History of Psychodermatology and a Global View [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(1): 4-6 | DOI: 10.4274/turkderm.44.s4

History of Psychodermatology and a Global View

İlknur Kıvanç Altunay

Psychodermatology is a working area dealing with the diseases involved by both psychiatry and dermatology. Although the essence of the discipline emerged in antiquity, its evolution and maturation have only been in recent years. Evolutional and maturational process of psychodermatology and its sphere on the basis of various classifications have been reviewed in this article.

Keywords: History, psychodermatology

Psikodermatoloji Tarihçesi ve Genel Bakış

İlknur Kıvanç Altunay
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul, Türkiye

Psikodermatoloji psikiyatri ve dermatolojinin arasında yer alan, her iki disiplini de ilgilendiren hastalıklarla uğraşan bir çalışma alanıdır. Temelleri antik dönemlere dek uzanmasına karşın gelişimi ve olgunlaşması son yıllarda olmuştur. Bu makalede psikodermatolojinin genel gelişim süreci ve kapsadığı hastalıkların sınıflamaları temelinde gözden geçirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tarihçe, psikodermatoloji

İlknur Kıvanç Altunay. History of Psychodermatology and a Global View. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(1): 4-6

Corresponding Author: İlknur Kıvanç Altunay, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale